Публічна оферта

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРЕСТ» (далі- ПРОДАВЕЦЬ) публікує цей Публічний договір про надання послуг на сайті розташованого за адресою https://libkin-shop.com. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі-Покупець) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди. Якщо ПОКУПЕЦЬ не згоден з її умовами, або з будь-яким пунктом умов, ПРОДАВЕЦЬ пропонує ПОКУПЦЕВІ відмовитися від укладення Договору оферти і використання послуг ПРОДАВЦЯ.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:Покупець - дієздатна фізична або юридична особа, яка розмістила Замовлення на Сайті. Приймаючи умови оферти, ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що він є дієздатним громадянином, фізичною особою-підприємцем або представником діючої юридичної особи , який має необхідні документи для здійснення правочину;Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРЕСТ», розташований в мережі Інтернет за адресою: https://libkin-shop.com.Замовлення - Належним чином оформлений запит ПОКУПЦЯ на купівлю ТОВАРУ, розміщеного на САЙТІ ПРОДАВЦЯ.Товар - об'єкт матеріального світу, не вилучений з цивільного обороту і представлений до продажу на Сайті. На Сайті представлені фотозразки ТОВАРІВ.Менеджер- представник ПРОДАВЦЯ, який від імені ПРОДАВЦЯ погоджує з ПОКУПЦЕМ усі істотні умови, в т. ч. доставки, вартості замовлення і оплати ТОВАРУ.
1. Предмет договору-оферти.1.1. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів на Сайті, зокрема:• - добровільний вибір Покупцем товарів на Сайті;• - самостійне оформлення Покупцем замовлення на Сайті;• - оплата Покупцем замовлення, оформленого на Сайті;• - обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.1.2. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується сплатити і прийняти замовлений в інтернет-магазині ТОВАР.
2. Момент укладання договору.2.1. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Покупцем (відповідно до ч.2 ст. 642 ЦК України акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті), а ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ спільно - сторонами договору оферти.2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ є беззаперечним прийняттям даного Договору, і ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, яка вступила з ПРОДАВЦЕМ у договірні відносини.2.3. Оформлення замовлення:ПОКУПЕЦЬ самостійно оформляє замовлення на Сайті. ПОКУПЕЦЬ отримує на електронну адресу, вказаного ПОКУПЦЕМ при оформленні Замовлення, повідомлення про те, що замовлення потрапило в базу замовлень ПРОДАВЦЯ. У разі наявності ТОВАРУ та оплати Замовлення, Замовлення обробляється автоматично і ПРОДАВЕЦЬ передає ТОВАР зовнішній служби доставки для надсилання ПОКУПЦЕВІ.У разі необхідності уточнення істотних умов, в т. ч. доставки, вартості замовлення і оплати ТОВАРУ, Менеджер зв’язується з ПОКУПЦЕМ для їх обговорення за допомогою телефонного зв’язку.У разі відсутності будь-якого ТОВАРУ менеджер ПРОДАВЦЯ зв'язується з покупцем за допомогою телефонного зв'язку чи електронною поштою. В цьому випадку Покупець має право вимагати заміни відсутнього ТОВАРУ/ відмовитися від даного ТОВАРУ / скасувати Замовлення. Якщо під час обробки Замовлення ТОВАРУ та підготовки до передачі ТОВАРУ зовнішній службі доставки ТОВАРУ не буде в наявності на складі, то ПРОДАВЕЦЬ має право скасувати Замовлення. У такому разі ПРОДАВЕЦЬ повертає кошти за оплачене замовлення ПОКУПЦЕВІ на рахунок, з якого проводилась оплата Замовлення, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів.Покупець має право повністю відмовитися від придбання ТОВАРУ або змінити складові замовлення ( в тому випадку, якщо замовлено декілька одиниць ТОВАРУ) в будь-який момент до сплати ТОВАРУ, поставивши до відома ПРОДАВЦЯ за електронною поштою з адреси, вказаної Покупцем при оформленні Замовлення, або телефоном.ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право одноосібно припинити прийом Замовлень від покупця і відвантаження ТОВАРУ ПОКУПЦЮ, а також обмежити надання права участі покупця в акціях, що проводяться ПРОДАВЦЕМ, якщо ПОКУПЕЦЬ систематично порушує умови даного Договору оферти або робить негативний вплив на роботу Інтернет-магазину шляхом надмірного завантаження служб Інтернет-магазину.На підставі отриманого Замовлення і узгоджених умов ПРОДАВЕЦЬ передає ТОВАР зовнішній служби доставки для надсилання ПОКУПЦЕВІ.
3. Вартість ТОВАРУ3.1. Ціни в Інтернет-магазині вказані в гривнях за одиницю ТОВАРУ.3.2. Тарифи на надання послуг з доставки ТОВАРУ не вказані в інтернет-магазині і розраховуються службою зовнішньої доставки окремо за чинними тарифами служби.3.3. У разі невірно зазначеної ціни ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується при першій можливості повідомити про це Покупця. При цьому ПОКУПЕЦЬ має право відмовитися від придбання ТОВАРУ повністю або змінити складові замовлення ( в тому випадку, якщо замовлено декілька одиниць ТОВАРУ). При неможливості зв’язатися з покупцем протягом 2 (двох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення, таке Замовлення вважається скасованим.3.4. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати ціни в односторонньому порядку. При цьому ціна за ТОВАРИ , що містяться у вже оформленому та сплаченому замовленні, зміні не підлягає.4. Оплата ТОВАРУ4.1. Повна вартість Замовлення складається з вартості ТОВАРУ в Інтернет-магазині. Вартість доставки сплачується ПОКУПЦЕМ окремо зовнішній службі доставки.4.2. ПОКУПЕЦЬ оплачує Замовлення будь-яким способом, обраним в Інтернет-магазині.4.3. При безготівковій формі оплати обов'язок покупця щодо сплати ціни ТОВАРУ вважається виконаним з моменту надходження грошових коштів розрахунковий рахунок Продавця в розмірі 100% (ста відсотків) передоплати.4.4. При безготівковій формі оплати прострочення сплати Покупцем ціни ТОВАРУ на термін понад 3 (трьох) днів є істотним порушенням цього договору. В цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ вправі в односторонньому порядку без застосування до нього штрафних санкцій відмовитися від виконання цього договору, повідомивши про це покупця.4.5. ТОВАРИ поставляються ПОКУПЦЕВІ за цінами, найменуванням, в кількості, що відповідає ЗАМОВЛЕННЮ Покупця.
5. Доставка ТОВАРУ5.1. Оплата та доставка замовленого товару Покупцеві здійснюються за попередньою передплатою зовнішнім службам доставки, а саме: самовивіз, службам «Нова пошта» та iPOST.5.2. Вартість доставки в інтернет-магазині не вказана і розраховується у відповідності до чинних на момент оформлення Замовлення тарифів організації, що здійснює доставку.5.3. При передачі ТОВАРУ ПОКУПЕЦЬ має надати документ, що засвідчує особу, з метою протидії шахрайству.5.4. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується докласти всіх можливих зусиль для передачі ТОВАРУ, замовленого Покупцем, службам доставки. Проте, ПРОДАВЕЦЬ не бере на себе відповідальність за затримки, що сталися не його вини. У випадку ймовірної затримки доставки ТОВАРУ, ПРОДАВЕЦЬ письмово повідомляє про це ПОКУПЦЯ, шляхом направлення листа на електронну пошту ПОКУПЦЯ, зазначену під час оформлення замовлення, інформуючи ПОКУПЦЯ про зміну умов поставки з метою отримання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. Претензії з приводу затримки доставки Замовлення ПОКУПЕЦЬ може направляти до організації, що здійснює доставку.5.5. Право власності на ТОВАР переходять до ПОКУПЦЯ в момент оплати ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ.5.6. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється за адресою, зазначеною Покупцем і при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ.5.7. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти ТОВАР за вказаною в замовленні адресою у встановлений час або передоручити прийом замовлення довіреній особі. Якщо за вказаною адресою замовлення не було прийнято через відсутність ПОКУПЦЯ, транспортні витрати будуть включені у вартість цього або наступного замовлення.
6. Гарантії на ТОВАР6.1. Якщо ТОВАР містить поліграфічний брак, що призводить до втрати або спотворення інформації: відсутність друкованого тексту, наявні зам'яті друкарським верстатом сторінки, невідповідність назви книги на обкладинці її змісту, за ПОКУПЦЕМ залишається право повернути в магазин раніше придбану книгу протягом 14 днів з моменту отримання. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України „Про захист прав споживачів”» від 19.03.1994 року № 172 продукція належної якості поверненню не підлягає.6.2. За винятком гарантій прямо вказаних у тексті Оферти, ПРОДАВЕЦЬ не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій за Договором оферти.
7. Права та обов'язки сторін7.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується:7.1.1. розміщувати на сайті інформацію про основні споживчі властивості ТОВАРУ, про адресу (місцезнаходження) ПРОДАВЦЯ, про місце виготовлення ТОВАРУ, про повне фірмове найменування Продавця, про ціну і про умови придбання ТОВАРУ, про його доставку, правила зберігання, про порядок оплати ТОВАРУ, а також про термін, протягом якого діє пропозиція про укладення Договору.7.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених українським законодавством.7.1.3. Надати ПОКУПЦЕВІ можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на Сайті. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням ЗАМОВЛЕННЯ.7.1.4. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати даний ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладення.7.1.5. Надати ПОКУПЦЕВІ на САЙТІ інформацію про товар, передбачену Законом України «Про захист прав споживачів», а також передбачену пунктом 9 цього Договору інформацію про порядок і терміни повернення товару.7.2. Покупець зобов'язується:7.2.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на Сайті.7.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) і реквізити для доставки ТОВАРУ.7.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР в зазначені в цьому ДОГОВОРІ терміни.
8. Відповідальність сторін та вирішення спорів8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.8.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальність за доставку Замовлення, що здійснюють зовнішні служби доставки.8.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування ПОКУПЦЯ про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися не виправдані.8.4. Покупець, оформляючи Замовлення, самостійно несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.8.5. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неможливість обслуговування ПОКУПЦЯ з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, невиконання зобов'язань постачальників тих чи інших послуг.8.6. У разі якщо з якої-небудь причини зовнішня служба доставки не відвантажить ТОВАР ПОКУПЦЕВІ або відвантажить ТОВАР з порушенням термінів, відповідальність ПРОДАВЦЯ за строки відвантаження обмежуються виключно продовженням термінів доставки ТОВАРУ.8.7. ПРОДАВЕЦЬ за жодних обставин не несе відповідальності за Договором оферти за:• a) будь-які дії та / або бездіяльності, що є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін;• б) будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду покупця і / або третіх сторін незалежно від того, міг ПРОДАВЕЦЬ передбачити можливість таких збитків чи ні;• в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати ТОВАРУ за Договором оферти.8.8. Сукупна відповідальність Продавця за Договором оферти, по будь-яким позовом або претензії щодо Договору оферти або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого ПРОДАВЦЕВІ Покупцем за Договором оферти.8.9. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, ПРОДАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за порушення умов Договору оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збоїв роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання ПРОДАВЦЕМ Договору оферти.8.10. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.
9. Повернення і обмін товару9.1. Претензії по ТОВАРУ неналежної якості.Під ТОВАРОМ неналежної якості мається на увазі ТОВАР, який не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Отриманий ТОВАР повинен відповідати опису на сайті. ТОВАР, елементи дизайну або оформлення якого відмінні від заявлених в описі на сайті - не є неналежним ТОВАРОМ.Зовнішній вигляд і асортимент ТОВАРУ, а також комплектність всього замовлення повинні бути перевірені Покупцем в момент отримання ТОВАРУ. Після отримання замовлення претензії до зовнішніх дефектів ТОВАРУ, його кількості, асортименту та / або товарному вигляду - не приймаються.Якщо ПОКУПЦЕВІ переданий ТОВАР неналежної якості, ПОКУПЕЦЬ має право скористатися положеннями ЗУ “Про захист прав споживачів” і вимагати заміни ТОВАРУ, склавши відповідний акт, отримуючи ТОВАР від зовнішньої служби доставки. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний прийняти ТОВАР неналежної якості у Покупця і провести перевірку якості товару (експертизу) протягом 20 днів з дня пред'явлення зазначеної вимоги. При підтвердженні неналежної якості ТОВАРУ, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний повернути сплачені за ТОВАР кошти.Повернення грошових коштів ПОКУПЦЕВІ проводиться протягом 10 (десяти) банківських днів після позитивного рішення експертизи (визнання експертизою якості ТОВАРУ неналежним) на банківський рахунок ПОКУПЦЯ. За додатковою угодою можливий переказ грошових коштів поштовим переказом або за допомогою кур'єра. При поверненні ТОВАРУ належної якості сума повернення грошових коштів буде зменшена на розмір комісії на переказ грошових коштів на рахунок покупця або на виїзд кур'єра для повернення грошових коштів, а також на вартість повернення ТОВАРУ від покупця назад ПРОДАВЦЕВІ. При поверненні ТОВАРУ неналежної якості ПРОДАВЕЦЬ відшкодовує ПОКУПЦЮ вартість повертається ТОВАРУ і, вартість комісії за переказ грошових коштів (або виїзд кур'єра) і на вартість сплаченої споживачем доставкиУ разі коректного виконання Замовлення ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЕЦЬ має право повністю або частково відмовитися від придбання ТОВАРУ при передачі ТОВАРУ представником служби доставки, сплативши при цьому повну вартість доставки, узгоджену з Покупцем при оформленні Замовлення на Сайті Продавця.9.2. Будь-які з перерахованих вимог повинні бути пред'явлені ПОКУПЦЕМ у письмовій формі поштою.9.3. Вимога покупця про обмін або повернення ТОВАРУ підлягає задоволенню, якщо такий ПОКУПЕЦЬ звернувся до ПРОДАВЦЯ із такою вимогою протягом до спливу 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання ТОВАРУ; ТОВАР не був у споживанні; збережено його споживчі властивості; збережені документи, що підтверджують факт купівлі цього ТОВАРУ в Інтернет-магазині; ПОКУПЕЦЬ надав ПРОДАВЦЕВІ акт прийому-передачі від зовнішньої служби доставки, що підтверджує факт отримання ПОКУПЦЕМ ТОВАРУ.
10. Форс-мажорні обставини10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т.д.). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна з сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
11. Термін дії договору11.1. Даний Договір набирає чинності з моменту оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, і закінчується при повному виконанні зобов'язань Сторонами.
12. Персональні дані12.1. ПРОДАВЕЦЬ збирає і обробляє персональні дані ПОКУПЦІВ (а саме: прізвище, ім'я, по батькові покупця; адреса доставки; контактний телефон) з метою:• - виконання умов цього Договору;• - доставки ПОКУПЦЕВІ замовленого ТОВАРУ;• - в маркетингових цілях.12.2. Здійснюючи Замовлення ТОВАРУ в Інтернет-магазин, Покупець дає згоду на збір і обробку персональних даних про себе з метою здійснення доставки замовленого ТОВАРУ і виконання умов цього Договору.12.3. При зборі та обробці персональних даних ПОКУПЦІВ, ПРОДАВЕЦЬ не переслідує інших цілей, окрім встановлених в п.12.1 цього Договору.12.4. Доступ до персональних даних ПОКУПЦІВ мають тільки особи, що мають безпосереднє відношення до виконання ЗАМОВЛЕНЬ.12.5. Інформація про покупця може бути передана офіційним органам строго відповідно до вимог законодавства України.12.6. ПРОДАВЕЦЬ має право направляти ПОКУПЦЕВІ рекламні або інформаційні повідомлення. Покупець має право відмовитися від рекламно-інформаційних повідомлень, направивши ПРОДАВЦЕВІ відповідне письмове повідомлення.